RĂNG SỨ COBALT

Coban (từ tiết Đức: kobold) là nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn có ký hiệu Co và số nguyên tố 27

Thuộc tính về Coban
Coban là kim loại mầu trắng bạc, có từ tính mạnh, nhiệt độ Curie vào khoảng 13880K. Coban và Niken là 2 thành phần đặc trưng trong thép thiên thạch. Trong cơ thể động vật tồn tại 1 lượng nhỏ muối Coban. Đồng vị phóng xạ nhân tạo Coban -60 được sử dụng làm tác nhân kiểm tra phóng xạ và điều trị ung thư. Độ thấm từ Coban bằng 2/3 của Sắt. Coban kim loại thông thường biểu hiện ở dạng hỗn hợp của 2 cấu trúc trục tinh thể là xếp chặt 6 c